KOMUNIKACE A ZEMNÍ PRÁCE

Výstavba a opravy komunikací a zpevněných ploch
– zámkové a ostatní betonové dlažby
– žulové dlažby
– živice – ruční pokládka a strojní pokládka
– betonové povrchy
– mlatové cesty
– vegetační a drenážní povrchy
– obrubníky, lemování ploch, žlaby, opěrné zdi

Frézování živičných a betonových ploch
– práce silniční frezou Wirtgen
– frézování překopů

Výstavba inženýrských sítí
– kanalizační řady a přípojky
– vodovodní a plynovodní řady včetně přípojek
– teplovody
– kompletní zasíťování obytných zón

Zemní a výkopové práce
– kompletní dodávky výkopových prací 
– práce kolovými i pásovými bagry různých velikostí
– kráčivý bagr
– pásový a kolový dumper pro práci v nepřístupném terénu
– traktrorbagry a čelní nakladače
– odvozy materiálu
– vrtání děr

ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ A PLOCH

– odbahnění rybníků
– úpravy břehů koryt – sypané, dlážděné, zděné, svahované
– opravy jezů
– čištění nánosů v korytech vodních toků
– kácení dřevin a náletů

PARKY

– kompletní rekonstrukce a zakládání parků
– terénní modulace
– výsadby
– parkové cesty
– mobiliář
– hrací prvky Eibe
– oplocení

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

– montujeme dětská hřiště a skateparky od firmy Eibe
– kompletní dodávky hřišť a parků – cesty, zídky, oplocení, mobiliář
– vlastní strojní vybavení
– sportovní a víceúčelová hřiště
– umělé sportovní povrchy a dopadové plochy