Obsah-Úvod

O NÁS

Společnost DYBS Plzeň, s.r.o. provádí stavební práce, výstavbu a opravy komunikací včetně zpevněných ploch všech povrchů, výstavbu inženýrských sítí, zemní práce a s tímto zaměřením související ostatní stavební činnosti.

Strojní a dopravní vybavení firmy odpovídá jejímu zaměření. Disponuje vlastní těžkou stavební technikou, vlastní střední i malé stavební stroje a dále veškerou drobnou mechanizací potřebnou k práci na komunikacích různých druhů a povrchů. Díky specializovanému strojnímu vybavení se podílí také na úpravách vodních toků a ploch (odbahnění rybníků, úpravy sypaných, žulových a zděných břehů).

Na trhu stavebních prací firma působí již od roku 1992, při své práci tedy čerpá z dlouholetých zkušeností. Kvalitu práce potvrzuje skutečnost, že firma je držitelem certifikátu systému řízení kvality ISO 9001:2001.

STAVEBNÍ ČINNOST

Komunikace a zemní práce
  • Výstavba a opravy komunikací a zpevněných ploch (zámkové a žulové dlažby, živice, atd.)
  • Frézování živičných a betonových ploch
  • Výstavba inženýrských sítí
  • Zemní a výkopové práce
Úpravy vodních toků a ploch
  • Odbahnění rybníků
  • Úpravy sypaných, žulových a zděných břehů
  • Opravy jezů a říčních koryt
  • Kácení dřevin a náletů
Dětská hřiště a parky
  • Dovoz a montáž herních prvků dětských hřišť a skateparků firmy Eibe
  • Terénní úpravy vlastní stavební technikou

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Nabízíme komplexní služby při výstavbě a rekonstrukci dětských hřišť. Zajistíme Vám vše potřebné od projektování, plánování, přes vypracování rozpočtu až po samotnou realizaci stavby. Jelikož našim zákazníkům zprostředkujeme dovoz a montáž prvků, a provedeme terénní úpravy vlastní stavební technikou (včetně oplocení), odpadají veškeré další náklady vznikající v případě spolupráce se subdodavateli.

Naším obchodním partnerem v oblasti výstavby dětských hřišť je společnost Eibe Česko, s.r.o. zastupující německou společnost Eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co., předního světového výrobce herních prvků pro dětská hřiště a vybavení interiérů mateřských škol a jiných školních zařízení. Kvalitu výrobků potvrzuje certifikát systému řízení jakosti ISO 9001:2001, všechny výrobky splňují podmínky bezpečnosti podle EN 1176/77 a jsou šetrné k životnímu prostředí – ISO 14001.

GALERIE PRACÍ

KONTAKTUJTE NÁS