Obsah-Úvod

O NÁS

Společnost DYBS Plzeň, s.r.o. provádí stavební práce, výstavbu a opravy komunikací včetně zpevněných ploch všech povrchů, výstavbu inženýrských sítí, zemní práce a s tímto zaměřením související ostatní stavební činnosti.

Strojní a dopravní vybavení firmy odpovídá jejímu zaměření. Disponuje vlastní těžkou stavební technikou, vlastní střední i malé stavební stroje a dále veškerou drobnou mechanizací potřebnou k práci na komunikacích různých druhů a povrchů. Díky specializovanému strojnímu vybavení se podílí také na úpravách vodních toků a ploch (odbahnění rybníků, úpravy sypaných, žulových a zděných břehů).

Na trhu stavebních prací firma působí již od roku 1992, při své práci tedy čerpá z dlouholetých zkušeností. Kvalitu práce potvrzuje skutečnost, že firma je držitelem certifikátu systému řízení kvality ISO 9001:2001.

STAVEBNÍ ČINNOST

Komunikace a zemní práce
 • Výstavba a opravy komunikací a zpevněných ploch (zámkové a žulové dlažby, živice, atd.)
 • Frézování živičných a betonových ploch
 • Výstavba inženýrských sítí
 • Zemní a výkopové práce
Úpravy vodních toků a ploch
 • Odbahnění rybníků
 • Úpravy sypaných, žulových a zděných břehů
 • Opravy jezů a říčních koryt
 • Kácení dřevin a náletů
Dětská hřiště a parky
 • Dovoz a montáž herních prvků dětských hřišť a skateparků firmy Eibe
 • Terénní úpravy vlastní stavební technikou

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Nabízíme komplexní služby při výstavbě a rekonstrukci dětských hřišť. Zajistíme Vám vše potřebné od projektování, plánování, přes vypracování rozpočtu až po samotnou realizaci stavby. Jelikož našim zákazníkům zprostředkujeme dovoz a montáž prvků, a provedeme terénní úpravy vlastní stavební technikou (včetně oplocení), odpadají veškeré další náklady vznikající v případě spolupráce se subdodavateli.

Naším obchodním partnerem v oblasti výstavby dětských hřišť je společnost Eibe Česko, s.r.o. zastupující německou společnost Eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co., předního světového výrobce herních prvků pro dětská hřiště a vybavení interiérů mateřských škol a jiných školních zařízení. Kvalitu výrobků potvrzuje certifikát systému řízení jakosti ISO 9001:2001, všechny výrobky splňují podmínky bezpečnosti podle EN 1176/77 a jsou šetrné k životnímu prostředí – ISO 14001.

GALERIE PRACÍ

KONTAKTUJTE NÁS

  • DYBS Plzeň s.r.o.
   IČO: 62621033, DIČ: CZ62621033

  • Adresa: Prvomájová 39, Plzeň, 322 00
  • Telefon: +420 377 823 420, +420 377 822 915
  • E-mail: dybs@dybs.cz
  • Web: https://www.dybs.cz