Hlavní navigace


Stavební činnost

Komunikace a zemní práce


Výstavba a opravy komunikací a zpevněných ploch
- zámkové a ostatní betonové dlažby
- žulové dlažby
- živice - ruční pokládka
- živice - strojní pokládka - v rámci realizace kompletních akcí
- betonové povrchy
- mlatové cesty
- vegetační a drenážní povrchy
- obrubníky, lemování ploch, žlaby
- opěrné zdi

Frézování živičných a betonových ploch
- práce silniční frezou Wirtgen
- frézování překopů

Výstavba inženýrských sítí
- kanalizační řady a přípojky
- vodovodní a plynovodní řady včetně přípojek
- teplovody
- kompletní zasíťování obytných zón

Zemní a výkopové práce
- kompletní dodávky výkopových prací
- práce kolovými i pásovými bagry různých velikostí
- kráčivý bagr
- pásový a kolový dumper pro práci v nepřístupném terénu
- traktrorbagry a čelní nakladače
- odvozy materiálu
- vrtání děr

Úpravy vodních toků a ploch


- odbahnění rybníků
- úpravy břehů koryt - sypané, dlážděné, zděné, svahované
- opravy jezů
- čištění nánosů v korytech vodních toků
- kácení dřevin a náletů

Parky


- kompletní rekonstrukce a zakládání parků
- terénní modulace
- výsadby
- parkové cesty
- mobiliář
- hrací prvky Eibe
- oplocení

Dětská hřiště a parky


- montujeme dětská hřiště a skateparky od firmy Eibe
- kompletní dodávky hřišť a parků - cesty, zídky, oplocení, mobiliář
- vlastní strojní vybavení
- sportovní a víceúčelová hřiště
- umělé sportovní povrchy a dopadové plochy

Kontakt

DYBS Plzeň s.r.o.

Prvomájová 39
322 00 Plzeň - Křimice

tel.: +420 377 823 420
+420 377 822 915
e-mail: info@dybs.cz
URL: www.dybs.cz

Reference

Copyright © 2009 DYBS | Všechna práva vyhrazena

↑ nahoru