Hlavní navigace


O nás

Výstavba a opravy komunikací včetně zpevněných ploch všech povrchů, výstavba inženýrských sítí, zemní práce a s tímto zaměřené související stavební činnosti jsou hlavními činnostmi firmy DYBS Plzeň, s.r.o.

Historie

Na trhu stavebních prací působí DYBS již od roku 1992, při své práci tedy čerpá z dlouholetých zkušeností. Kvalitu práce potvrzuje skutečnost, že je držitelem certifikátu systému řízení kvality ISO 9001 : 2001.

Firma DYBS v současnosti disponuje týmem cca 50 odborně způsobilých pracovníků s rozsáhlými zkušenostmi a praxí. Také tento fakt je zárukou vysoké kvality odvedených prací a toho, že prováděné stavby jsou předávány v požadované kvalitě a v dohodnutých termínech.

Strojní vybavení

Strojní a dopravní vybavení firmy odpovídá jejímu zaměření. Disponuje vlastní těžkou stavební technikou, středními i malými stavebními stroji a dále veškerou drobnou mechanizací potřebnou k práci na komunikacích různých druhů povrchů. Díky specializovanému strojnímu vybavení se podílí také na úpravách vodních toků a ploch (odbahnění rybníků; úpravy sypaných, žulových a zděných břehů.

Poslání firmy

Firemní filozofií je dodržování technologických postupů, kvalita prováděných prací, operativnost řízení i realizace zakázek, neustálá modernizace strojového vybavení a prosazování a uplatňování nových technologií v oblasti silničního a inženýrského stavitelství.

Investorům nabízíme realizaci menších individuálních zakázek až po velké komplexní projekty. Podle přání investora můžeme provést stavbu tzv. "na klíč" nebo se podílíme subdodávkou.
Našim objednatelům jsme schopni poskytnout komplexní službu - od projektování, plánování, přes rozpočet a realizaci až po hladké uvedení do provozu.

Kontakt

DYBS Plzeň s.r.o.

Prvomájová 39
322 00 Plzeň - Křimice

tel.: +420 377 823 420
+420 377 822 915
e-mail: info@dybs.cz
URL: www.dybs.cz

Reference

Copyright © 2009 DYBS | Všechna práva vyhrazena

↑ nahoru